CĐ:TU TRONG TỪNG Ý NIỆM.TG:TT: THÍCH THIỆN XUÂN, ngày mùng 1 tháng 5

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên