19. Thiền Định Ba La Mật Phần 1 TT:Thích Thiện Xuân (Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên