CHỦ ĐỀ: QUYẾT TÂM TU.Ngày 26 Tháng 2 Năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên