CHỦ ĐỀ: BÀI KỆ CẢNH TỈNH.Ngày 17 Tháng 11 Năm Mậu Tuất 2018

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên