Lễ Kỷ Niệm 27 Năm TT Thích Thiện Xuân Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì Chùa Hồng Liên

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ