CĐ:TU ĐẾN ĐÂU RỒI.TG:Thích Thiện Xuân,ngày mùng 2 tháng 4 nhuần

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên