Ý Nghĩa Vu Lan (Thuyết Ở Giảng Đại Lễ Vu Lan 2013 Chùa Hồng Liên - Đồng Tháp)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ