Mừng Khánh Tuế Ân Sư - Kỷ Niệm 28 Năm TT. Thích Thiện Xuân Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ