[Trực tiếp] Thuyết pháp ngày 17 tháng 3 năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên