CĐ: ĐỨC PHẬT LÀ CHIẾC PHAO CỨU TINH. Ngày 15 Tháng Chạp Năm Mậu Tuất 2018

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên