CHỦ ĐỀ: TẠI SAO TA PHẢI TU. Ngày 13 Tháng 9

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên