CHỦ ĐỀ: BÀI KINH : BA ĐIỀU NÊN NHỚ.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.Ngày 26 Tháng 10

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên