CĐ: Tâm Tịnh Trong Lúc Tu.Ngày 21 Tháng 3 NĂm Mậu Tuất 2018

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên