CĐ:Ý NGHĨA XUẤT GIA CỦA THÁI TỬ SĨ ĐẠT TA,ngày mùng 8 tháng 2

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên