CHỦ ĐỀ: TAM GIỚI.TG: TT: THÍCH THIỆN XUÂN.Ngày 10 Tháng 11 Năm Mậu Tuất 2018

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên