Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu CHÙA HỒNG LIÊN 2019

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ