Thượng Cúng - Hóa Sớ, Ngày Mùng 10 tháng 3 Năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ