6.Kinh Di Giáo Chương 13 Chương 16 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Phước Hưng Sa Đéc ĐT

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Phước Hưng (Sa Đéc - Đồng Tháp)