Đại Lễ Vu Lan Chùa Hồng Liên 2013 (Đồng Tháp)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ