Lớp Giáo Lý Khóa IX Bài 3 Tâm Vương - TT. Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên