2.Kinh Di Giáo Chương II: Kiềm Chế Nội Tâm TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Giáo Lý Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) 2015