25. Lớp Học Giáo Lý Ngũ Minh Phần 2 TT Thích Thiện Xuân(Chùa Hồng Liên-Đồng Tháp)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên