LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 32 NGÀY VIÊN TỊCH CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG THIỆN HẠ QUẢ

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên