CĐ: Cầu An Và Cầu Siêu.Tg: TT: Thích Thiện Xuân.Ngày 17 Tháng Giêng Năm Mậu Tuất.

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên