Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 27 Ngày Viên Tịch Cố Đại Lão HT thượng Thiện hạ Quả

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ