Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Đệ Tam Pháp Sự Ngày 29 Tháng 10 Năm Quý Tỵ

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ