Đại Lễ Phật Đản PL 2561 DL 2017 Tổ Chức Tại Chùa Hồng Liên

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ