CHUẨN BỊ HÀNH TRANG - TT Thích Thiện Xuân (mùng 7 tháng 3 Tân Sửu 2021)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên