CĐ:Thỉnh Tam Bảo vào Tâm, TT. Thích thiện Xuân, Ngày Mùng 10 Tháng 3 năm Kỷ Hợi

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên