Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 25 Ngày Viên Tịch Cố Lão HT Thượng Thiện Hạ Quả

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ