CHỦ ĐỀ: PHÁT KHỞI MƯỜI TÂM.Ngày Mùng 8 Tháng Chạp

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên