CHỦ ĐỀ: ĐẠO ĐỨC HỌC. Ngày 27 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi 2019

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên