CHỦ ĐỀ: CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT.Ngày Mùng 1 Tháng Chạp

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên