Xuân Di Lặc 2015 - Chùa Hồng Liên (Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Mừng Xuân Di Lặc