CĐ:TU LÀ PHẢI RÈN TÂM LUYỆN TÁNH.TG:TT:THÍCH THIỆN XUÂN

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên