CĐ A Nan Thuật Lại Chỗ Mình Đã Ngộ P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên