16. Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 2) (TT: Thích Thiện Xuân-Chùa Hồng Liên)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên