Kinh Di Giáo Chương 3,4 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Giáo Lý Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)