CHỦ ĐỀ: TRI ÂN VÀ BÁO ÂN .Ngày 23 Tháng 7 Năm Mậu Tuất 2018

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên