Chùa Hồng Liên - Cao Lãnh Đồng Tháp - Mừng Xuân Di Lặc Tân Sửu 2021

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Mừng Xuân Di Lặc