Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng P3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (CL - Đồng Tháp)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên