KINH DI GIÁO - CHƯƠNG 11, 12, 13, 14 - CHÙA CAO MINH

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Giáo Lý Trường Hạ Chùa Cao Minh (Cao Lãnh - Đồng Tháp)