Khóa 8 Bài 3 Chương Phổ Nhãn (P1) - TT: Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên