Mừng Xuân Di Lặc 2014 (Chùa Hồng Liên.vn - Cao Lãnh-Đồng Tháp)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Mừng Xuân Di Lặc