Lớp Giáo Lý Khóa 9 Bài 5: Duy Thức Học. - TT: Thích Thiện Xuân.

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên