Kinh Di Giáo Chương 3,4 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - Đồng Tháp)

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Kinh Di Giáo Trường Hạ Chùa Đức Long 2016