CĐ: Ý NGHĨA CÚNG DƯỢC SƯ VÀ CẦU AN ngày mùng 1 tháng 2

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên