CĐ: Giải Thoát. TG: TT: Thích Thiện Xuân.Ngày 30 Tháng 2 Năm Mậu Tuất 2018.

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên