CĐ: Đừng Quên Điều Chính.TG: TT: Thích Thiện Xuân.Ngày Mùng 10 Tháng Giêng Năm Mậu Tuất.

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên