Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 30 Ngày Viên Tịch Cố Đại Lão HT. Thượng Thiện Hạ Quả Khai Sơn Chùa Hồng Liên

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Các Chương Trình Đại Lễ